| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

E-TİCARET SİTESİ KURULUŞU YAZI DİZİSİ PART 2 – SİTE GEREKLİLİKLERİ

ADEM AKKIR YASİN ERZURUM STJ. AV. TAHA FURKAN ÇELİK

E-Ticaret Sitesi Kuruluşu Yazı Dizisi Part 2 – Site Gereklilikleri
Ülkemizde Elektronik Ticaret (E-Ticaret) hakkında düzenleme 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki atıfla birlikte “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında yapılmıştır.
İlgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre internet aracılığıyla satış yapılması Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamına girmektedir ve bu sözleşmenin sonucu olarak satıcının, tüketiciyi aydınlatma yükümlülüğü doğmaktadır. Buna göre bir E-Ticaret sitesinin mevzuata uygun olabilmesi için aşağıda incelenecek hususlar sitede yer almalıdır:
1)    Ön Bilgilendirme Formu
Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sitede tüketiciye Ön Bilgilendirme Formu sunulmalıdır. Ön Bilgilendirme Formu tüketicinin satıcıya veya sağlayıcıya karşı korunabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı 5. maddesinde düzenlenmiştir. E-Ticaret Sitelerinde ürünlerin sepete eklenmesinin ardından ödeme safhasına geçmeden Ön Bilgilendirme Formu tüketiciye sunulmalıdır. Formun mevzuata uygun olarak sunulması için içeriğinde aşağıda yer alan hususları içermelidir:
•    Satıcının detaylı iletişim bilgileri
•    Satışa konu mal ya da hizmetin temel nitelikleri
•    Her türü dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk lirası olarak satış bedeli
•    Teslim masrafları
•    Varsa vade taksit bilgileri
•    Cayma hakkının şartları ve bu hakkın kullanılması için başvurulacak iletişim bilgisi
•    Cayma hakkını kullanamayacağı durumların açık ve net bir şekilde tüketiciye formda bildirilmesi
•    Ürün/hizmetin nasıl kullanılacağı
•    Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası
•    Tüketicilerin ihtilaf halinde başvuracağı makamlar
Bu formun yalnızca onaylanması yeterli olmayıp satıcı tarafından üç yıl boyunca tüketicinin erişebileceği şekilde saklanması da gerekmektedir. Bununla birlikte ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya ait olduğundan satıcının genel ispat kuralından farklı olarak hakkında iddiada bulunan satıcı ispat yükü altında değildir.
2)    Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmektedir.
Mesafeli Satış Sözleşmesi, ödeme aşamasına gelindiğinde Ön Bilgilendirme Formunun tüketici tarafından onaylanmasının ardından tüketiciye sunulan; Ön Bilgilendirme Formunda yer alan detaylı iletişim bilgilerinin, satışa konu mal ya da hizmetin temel niteliklerinin, her şey dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatının, teslim masraflarının, varsa vade taksit bilgilerinin, cayma hakkının şartlarının ve nasıl kullanılacağı gibi bilgilerin yer aldığı borç doğuran bir sözleşmedir.
Mesafeli Satış Sözleşmesi her satış işlemi için özel olarak düzenlenmeli ve tüketici tarafından satış işleminin gerçekleşmesinden önce onaylanmalıdır. Bu nedenle matbu bir sözleşmenin tüketiciye sunulması halinde satıcı mevzuata aykırı hareket etmiş olur ve ihtilaf halinde söz konusu sözleşme satıcı aleyhine delil niteliği taşır.
3)    Kullanım Koşulları
Kullanım koşulları site sahibi tarafından internet sitesinin nasıl kullanılacağını ve kullanıcılardan neler beklendiğini belirten bir bilgilendirme formudur. Kullanıcı, kullanım koşullarını onaylamak zorunda değildir ancak internet sitesini kullanırken kullanım koşullarında belirtilen hükümler ile bağlıdır.
Site sahibi kullanım koşulları ile kullanıcıya aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verir;
•    İnternet sitesinin kullanım amacı
•    İnternet sitesinin kullanım şekli
•    İnternet sitesinde suç oluşturan hareketler
•    Site sahibinin sorumlulukları
•    Kullanıcının yükümlükleri

Söz konusu açıklamalar sitede mülkiyet hakkı bulunmasına müstenit egemenlik yetkisinin bir yansımasıdır.

4)    Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi, üyelik gerektiren veya hesap açılması gereken internet siteleri için söz konusu olan bir sözleşmedir. Kullanıcının üye olurken Üyelik Sözleşmesini onaylaması internet sitesini kullanırken Üyelik Sözleşmesinin şartlarına uyacağına dair beyanını ifade etmektedir. Kullanım koşullarından farklı olarak; Üyelik Sözleşmesi tek taraflı bir beyan olmayıp satıcı ile tüketici arasında borç ve yükümlülük doğuran bir sözleşme olmasıdır.
Site sahibi Üyelik Sözleşmesi ile kullanıcıya aşağıdaki hususlar konusunda bir anlaşma sağlar;
•    İnternet sitesinin kullanım amacı
•    İnternet sitesinin kullanım şekli
•    İnternet sitesinde suç oluşturan hareketler
•    Site sahibinin sorumlulukları
•    Kullanıcının sorumlulukları
•    Üyelik bilgileri ve üyeliğin kullanım şekli
•    İhtilaf veya zarar oluşması halinde yapılacaklar
5)    Site İşletmecisinin İletişim Bilgileri:
E-Ticaret sitesinde bulunması gerekenlerden biri de 5651 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında zorunluluk arz eden bir konu olan yer sağlayıcı ile ilgili iletişim bilgilerinin yayınlanmasıdır. Buna göre yer sağlayıcı:
•    Tüzel kişi ise ticari unvanı
•    Gerçek kişi ise adı soyadı
•    Adres, telefon ve e-posta bilgileri
•    Ticaret sicil ya da vergi numarası
•    Sorumlu kişilerin ad ve soyadı
bilgilerini sitede açık şekilde paylaşmalıdır. Bu bağlamda bilgilerin paylaşımı; anasayfada, uygun ve kolay erişilebilir şekilde olmalıdır.
6)    Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası kişisel verilerin korunması ilkelerine ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.
7)    Kişisel Verilerin Korunması
İnternet sitesi aynı zamanda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat yükümlülükleri uyarınca kişisel verilerin korunması açısından uyumlu hale getirilmelidir. Zira E-Ticaret sitesini ziyaret eden bireylerin kişisel verileri birçok farklı şekilde işlenebilmektedir. Bu bağlamda sitede kişisel verileri işlenen ilgili kişilere yönelik olarak Aydınlatma Beyanı, gerektirdiği takdirde ilgili kişilerden alınacak Açık Rıza Metni bulunmalıdır. Sitede Çerez Politikası, Saklama İmha Politikası ve ilgili kişilerin veri sorumlusuna başvurabilmesi için Veri Sorumlusu Başvuru Formu yer alması da kişisel verilerin korunması bağlamında ele alınmalıdır.