| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

DOĞAL GAZ PİYASASI’NDA YENİ KURUL KARARI

STJ. AV. EDA ALTIPARMAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 8 Haziran 2017 tarihli toplantısına ilişkin 7110-7  Karar No’lu; Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile beslenmesine ilişkin usul ve esaslar kabul edilerek 13 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yayınlanan usul ve esaslar ile; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin, dağıtım şebekesinin CNG ve/veya LNG ile beslenmesi yöntemiyle dağıtım faaliyetinde bulunmaları halinde uyacakları ilke ve kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

CNG Ve/Veya LNG Yöntemiyle Doğal Gaz Dağıtımına İlişkin İlkeler

  1. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgesi kapsamında olup iletim şebekesinin ulaşmadığı ve/veya dağıtım şebekesi ile bir bütün oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde, Kurul tarafından uygun bulunması durumunda, doğal gaz dağıtım şirketlerince CNG ve/veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi inşa edilerek dağıtım faaliyetinde bulunulabilecektir.
  2. Doğal gaz iletim hattının veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde, doğal gazın iletim şebekesinden ve/veya mülkiyetlerinde bulunan dağıtım şebekesinden alınarak sıkıştırılması veya sıvılaştırılması ile CNG ve/veya LNG’nin özel vasıtalarla taşınması faaliyetleri ilgili dağıtım şirketlerince yapılabilecektir. Dağıtım şirketinin başvurması ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması halinde, dağıtım şirketi gerekli tesis yatırımlarını yapmak suretiyle bu faaliyetleri kendisi yürütebilir. Bu durumda, dağıtım şirketinin yatırım harcamaları ve işletme giderleri sistem kullanım bedeli hesabında dikkate alınacaktır.
  3. Doğal gaz iletim hattının veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde, dağıtım şirketinin başvurması ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması halinde, bu bölgelerde CNG ve/veya LNG’nin Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden temin edilmek suretiyle dağıtım faaliyetinde bulunulabilecektir. Bu yöntem, doğal gaz dağıtım bölgesi kapsamında olan bir şehre doğal gaz arzı sağlamak amacıyla planlanan ya da yapımına başlanan iletim hattı (şehir besleme hattı) veya dağıtım şebekesi imalatının çeşitli nedenlerle gecikmesi durumunda, bom hattı yatırımı tamamlanıncaya kadar geçici süreyle de uygulanabilecektir.
  4. Doğal gaz arzının mücbir sebep nedeniyle aksaması halinde, arz sürekliliğinin devamına yönelik olarak ve mücbir sebep halinin devam ettiği süreyle sınırlı olmak kaydıyla, dağıtım şebekesi CNG ve/veya LNG ile beslenebilecektir. Bu durumda, CNG ve/veya LNG Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden tedarik edecektir. Dağıtım bölgesinin CNG ve/veya LNG ile beslenmesine başlandığında ve mücbir sebep hali ortadan kalktığında Kuruma bilgilendirme yapılacaktır.
  5.  Üçüncü fıkra kapsamındaki faaliyetlerden, CNG ve/veya LNG’nin dağıtım şebekesine ulaştırılmasına kadarki kısmının tamamı veya bir kısmı hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecektir
  6. CNG ve/veya LNG’nin Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden temin edilmesi ve/veya hizmet alınması durumunda, dağıtım şirketinin lisansından kaynaklanan sorumlulukları ortadan kalkmayacaktır Dağıtım şirketinin diğer lisans sahipleri ile yapacakları hizmet alım ve tedarik sözleşmelerinde dağıtım lisansından kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelebilecek hükümlere yer verilemeyecektir
  7. Dağıtım şirketleri, CNG ve/veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesinden doğal gaz alan kullanıcılarının taleplerini yerine getirebilmek ve sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla doğal gaz tedarik programlaması, sistem dengelenmesi yapacak olup, kendisinden doğal gaz satın alanların doğal gaz arz güvenliğini sağlayacaktır. Mücbir sebepler haricinde doğal gaz arzında yaşanacak her türlü olumsuzluktan ilgili dağıtım şirketi sorumlu olacaktır.
  8. Doğal gaz dağıtım şirketleri CNG ve/veya LNG’nin satışı faaliyetinde bulunamayacak olup, bu Usul ve Esaslarda belirlenen şebekenin beslenmesine yönelik CNG ve/veya LNG’nin taşınması faaliyetleri dışında CNG ve/veya LNG’nin iletim ve dağıtımını yapamayacaktır.
  9. CNG ve/veya LNG yöntemiyle faaliyet gösterilen bölgelerde yer alan 100.000 m3/yıl ve üzerinde tüketim kapasitesi olan müşteriler tarafından yapılan bağlantı talepleri dağıtım şirketlerince kapasite yetersizliği nedeniyle kabul edilmeyebilecektir.