| Okuma Süresi: < 1
|

DİPLOMA DENKLİK YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

BERK AKKAYA

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak Denklik Yönetmeliği Yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 20 Şubat 2016 tarihli eski Yönetmelik tümüyle değişmiş oldu. Değişiklikle başvuruda aranılan belgeler azaltılmaya çalışılmış fakat Mülga Yönetmeliğe göre başvuru belgelerinde esaslı bir değişiklik yapılmamıştır.

Bunun haricinde yapılan değişiklikler aşağıdakiler gibidir:

  • Başvuru belgelerinin eksik olması halinde verilecek süre eski Yönetmelikte 30 gün iken yeni Yönetmelikte Kurul tarafından belirli süre verilir denilmektedir. Böylece belgelerin teminin zorluğuna göre Kurul tarafından hakkaniyete uygun bir süre verilmesi hedeflenmiştir.
  • Bir yükseköğretim kurumunun diplomasının tanınması için aranan koşulların bulunmaması halinde diplomanın tanınmasının sağlanması için bakılabilecek yeni kriterler getirilmiştir. Bunlar;

-Fakülte, program, anabilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim sisteminde bulunan temel esasları sağlıyor olması,

-Bünyesinde en az üç fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün mevcut olması,

-Programlarının Türkiye’deki muadil programların akademik kadro yeterliklerini karşılıyor olması,

-Programlarının eğitim sürelerinin, örgün veya uzaktan eğitim türünde olmasının ve  AKTS karşılıklarının Türkiye’deki benzer programlar ile uyumlu olması,

-Kurum ve programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların mevcut     olması,

– Akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması,

– En az bir dönem mezun vermiş olmasıdır.

 

  • Yönetmeliğin altıncı maddesine eklenen fıkra ile başvurunun incelenmesinden sonra Kurul’a ön inceleme raporu sunulacaktır. Eski Yönetmelikte bulunmayan bu hüküm ile Kurul’un daha titiz bir çalışma yürütebilmesi hedeflenmiş gibi görünüyor.
  • Önceki Yönetmelik’te yer alan Geçici Denklik Belgesi yeni Yönetmelik’te yer almamaktadır.
  • Öğretmenlik alanlarının denkliğinde MEB görüşü alınması uygulamasına da yeni Yönetmelik ile son verilmiştir.
  • Yeni Yönetmeliğe eklenen hükümle artık uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımlarının örgün öğretime göre yetersiz kaldığından şüphe duyulursa başvuru sahibi SYBS işlemine tabi tutulabilir.

 

Yeni Yönetmelikle gelen değişiklikler bunlar olup eski Yönetmeliğe nazaran majör bir değişiklik olmadığı söylenebilir.