| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

Çekişmeli Boşanma

MGC LEGAL
Çekişmeli Boşanma

MGC Legal ekibinin siz değerli okuyucuları için hazırladığı işbu “Çekişmeli Boşanma” başlıklı makaleyi okumanıza sunarız.

Çekişmeli boşanma, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerin nafaka, velayet, tazminat gibi konularında anlaşamadıkları durumda söz konusu olan bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmadan daha uzun süren bir süreçtir. Örneğin; kadın boşanma davası açarsa ve erkek kabul etmezse bir çekişmeli boşanması davası süreci söz konusu olur. Davacı ve davalı taraf, anlaşamadıkları konulardaki; iddialarını, boşanma sebeplerini, taleplerini ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirir.

Çekişmeli boşanma davası, davacı ve davalının vekalet vereceği boşanma avukatları aracılığı ile yürütülebilir. Çekişmeli boşanma sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamak için boşanma avukatının desteği önem arz etmektedir. Peki, çekişmeli boşanma nedir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını makalemizde sizler için derledik.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesidir. Anlaşmalı boşanma, eşlerin hukuki ve ekonomik konularda anlaşarak boşanma davası açması ve boşanmasıdır. Çekişmeli boşanma ise; çiftin, boşanmadan doğacak hukuki ve ekonomik sonuçlar konusunda anlaşamaması ya da mutabık kalamaması durumunda ortaya çıkan hukuki bir durumdur. Ayrıca, eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda da çekişmeli boşanma söz konusu olur.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası; boşanmak isteyen eşlerin nafaka, velayet ve tazminat gibi hukuki ve ekonomik konularda anlaşamaması durumunda açılan bir dava türüdür. Bu dava, boşanma konusunda çekişme yaşandığı takdirde veya eşlerden biri boşanmak istemediğinde açılır.

Çekişmeli boşanma davasının hukuki dayanağı, Türk Medeni Kanunu’dur (TMK). TMK’da boşanma davasının hangi şartlar ve sebeplerle açılabileceğine ilişkin hükümler vardır. Boşanma sebepleri arasında; zina veya aldatma, onur kırıcı davranış, şiddet, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması gibi durumlar yer alır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma konusunda anlaşamayan çift, çekişmeli boşanma davası açabilir. Bu durumda, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Sorusu gündeme gelir. Çekişmeli boşanma davası açacak davacı taraf, çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlamalıdır. Bu boşanma dilekçesi ile aile mahkemesine başvurulur. Ayrıca, harç ve giderler de ödenmelidir. Böylece, çekişmeli boşanma davası süreci başlar.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanmanın ilk adımıdır. Davacı taraf, çekişmeli boşanma dilekçesinde evlilik birliğini sonlandırma sebeplerini ve boşanmak istediği eşinden taleplerini net bir şekilde belirtmelidir. Çekişmeli boşanma davası için önemli bir evrak olan boşanma dilekçesi, davanın seyrini değiştirebilir.

Bu sebeple, eşler dilekçe yazmadan önce yasal haklarını bilmelidir. Davacı tarafın, boşanma için hukuki temeli olan bir dilekçe vermesi önemli bir aşamadır. Hukuki menfaatini gözeten davacı tarafın, çekişmeli boşanma dilekçesini alanında uzman bir boşanma avukatı ile hazırlaması mağduriyeti ve hak kayıplarını önleyecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği

Davacı tarafın hazırlayacağı çekişmeli boşanma dilekçe örneği ve dilekçede bulunması gereken başlıklar şunlardır;

 • Davacı: …
 • TC Kimlik No: …
 • Adresi: …
 • Davalı: …
 • TC Kimlik No: …
 • Adresi: …
 • Dava Konusu: …
 • Açıklamalar: …
 • Sebepler: …
 • Deliller: …
 • Sonuç ve Talep: …
 • Davacı: …
 • Adı & Soy Adı: …
 • İmza: …

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası şartları söz konusu olduğunda en önemli konu, tarafların boşanma konusunda anlaşamamasıdır. Yani, eşler arasında bir çekişme durumu ortaya çıkar. Bir taraf boşanmak isterken, diğer taraf boşanmaya razı olmayabilir. Ayrıca; boşanmada mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda anlaşma sağlanamayabilir. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açılabilir. Çünkü, böylece çekişmeli boşanma şartları ortaya çıkmış olur.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması üzerine gündeme gelir. Bu durum, TMK 166. maddede düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası açan taraf daha fazla kusurluysa, davalı taraf itiraz edebilir. Peki, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma, uzun sürebilecek bir dava türüdür.

Bunun sebebi, anlaşılamayan konuların karmaşık olmasıdır. Çekişmeli boşanma davası süresini anlaşılamayan konuların fazlalığı belirler. Tarafların haklılığı, kusurları, iddiaların ispat edilmesi ve delillerin toplanması gibi süreçler çekişmeli boşanma süresini uzatacaktır. Ancak çekişmeli boşanma süresi ortalama olarak 1 yıl ila 3 yıl arasında sürebilmektedir. Bununla birlikte, anlaşmalı boşanma nispeten daha kısa süren bir boşanma davasıdır.

İlginizi Çekebilir: Boşanmada Kusur Nedir?

Çekişmeli Boşanmada Duruşmalara Eşler Katılmak Zorunda mıdır?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar, avukatlarına vekalet vermişse duruşmalara bizzat katılmaları gerekmez. Davacı taraf avukat ile temsil edilmiyorsa, duruşmalara bizzat katılmak zorundadır. Aksi halde dosya işlemden kaldırılabilir. Bu durumda, dosyanın yenilenmesi gerekebilir. Davacı bir boşanma avukatına vekalet verirse, hak ve menfaat kaybı, ihmal ve hatalı hukuki işlemler gibi riskler ortadan kalkacaktır. Bu durumda, davacının duruşmalara bizzat katılması gerekli değildir.

Çekişmeli boşanma davasında davalı taraf ise, duruşmalara katılmak zorunda değildir. Davalı katılmasa bile çekişmeli boşanma davası devam eder. Bununla birlikte duruşmalara katılmayan davalı, bazı haklarından feragat etmiş sayılır. Örneğin; davalarda itiraz etme hakkı çok önemlidir. Duruşmalara katılmayan davalı, bu hakkından feragat etmiş olur. Bu sebeple, davacı ya da davalı, çekişmeli boşanma davalarının duruşmalarına boşanma avukatı ile katılmaları dava sürecini hem hızlandıracak hem de tarafların hak kaybı riski ortadan kalkacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesi, çekişmeli boşanma davalarında da yetkili mahkemedir. Boşanma davası açılacak yerde aile mahkemesi yoksa boşanmada yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesi olur.

Bu mahkeme, aile mahkemesi sıfatı ile anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davalarına bakmakla yetkilidir. Başka bir ifade ile çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birine ait yerleşim yeri veya boşanma davası açılmadan önceki 6 ay boyunca eşlerin birlikte ikamet ettiği yerdeki mahkemedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma davası ücreti, yani davanın harç ve giderleri mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi vererek mahkemeye başvurmak yeterli değildir. Çekişmeli boşanma davası ücretleri yani harç ve giderler, dava başlamadan önce eksiksiz yatırılmalıdır. Belirtilen süre içinde boşanma davası harç ve giderleri yatırılmazsa, dava açılmamış sayılır. Boşanma davasının maliyeti ya da dava açma ücreti, bazı faktörlere göre değişebilir.

Örneğin; davada dinlenmesi gereken tanıkların sayısı, bilirkişi gerekip gerekmeyeceği, diğer bazı kurumlardan belge talep edilip edilmeyeceği gibi faktörler, çekişmeli boşanma davası ücretleri üzerinde etkilidir. Dava açma ücreti vezneye yatırıldığında çekişmeli boşanma davası başlayacaktır.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası başvuru harcı, harç ve gider avansı gibi masraflar davacı tarafından karşılanır. Boşanma davası ücretlerini ödeme gücü olmayan davacı, mahkeme harç ve masrafları için adli yardımdan faydalanabilir. Ücretsiz boşanma davası hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.

MGC Legal ve Çekişmeli Boşanma Davası

MGC Legal, çekişmeli boşanma sürecinde deneyimli boşanma avukatları ile taraflara destek oluyor. Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl yapılır? Çekişmeli boşanma ne kadar sürer? Hangi hallerde boşanma olmaz? Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ne olur? Bu soruların cevapları ve çekişmeli boşanma sürecine ilişkin her durum hakkında alanında uzman hukuk ekibimizden destek alabilirsiniz.


İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerimiz: