| Okuma Süresi: < 1
|

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

STJ. AV. SİMGE KARABOĞA

“Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 01.01.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik ile emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanlarının, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki usul ve esasları belirlenmiştir. 5510 sayılı SS. ve GSS. Kanun’un m.4/1 fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihi itibariyle çalışmakta olan 45 yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri otomatik emeklilik planı sistemine dahil olacaktır.

 

Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması

5510 sayılı Kanun’un m.4/1 fıkrasının (a) bendine tabi olarak istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilirler. Bu çerçevede;

  1. Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
  2. Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
  3. Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
  4. Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
  5. Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
  6. Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.