Okuma Süresi: 4 Dakika

Boşanmada Mal Kaçırma

Yazar: MGC LEGAL
Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanma davası, bazı durumlarda çok karmaşık hal alabilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, boşanmada mal paylaşımı sorunlarıdır. Boşanma davasında mal paylaşımı, kanunun öngördüğü esaslara göre gerçekleştirilmelidir; ancak bazen boşanmada mal kaçırma söz konusu olabilir. Bu, hukuki bir sorundur. Eşlerden biri boşanmada mal kaçırırsa, diğer eş, kanunlar çerçevesine haklarını kullanabilir.

Peki, boşanmada mal kaçırma nedir? Boşanma davasından önce mal kaçırma durumunda ne yapılmalıdır? Boşanma davasında mal kaçırma cezası ne kadardır? Boşanmadan önce satılan ev araba mallar Yargıtay kararları çerçevesinde nasıl paylaşılır? Makalemizde bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz!

Boşanmada Mal Kaçırma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanmada mal paylaşımı, her iki taraf için de yasal haktır. Çünkü, eşler arasında mal varlığı konusunda eşitlik ya da bir çeşit ortaklık vardır. Boşanma ile bu ortaklık mahkeme kararı ile sona erdirilerek, mal paylaşımı yapılır. Boşanmada mal paylaşımı söz konusu olduğunda eşlerden biri kötü niyetli bir şekilde mal kaçırma teşebbüsünde ya da tasarrufunda bulunabilir.

Yani eşlerden biri, ortak malların mal paylaşımına tabi olmaması için üzerine kayıtlı malları bir şekilde elinden çıkarabilir, satabilir ya da saklayabilir. Bu kötü niyetli tasarrufa, boşanmada mal kaçırma adı verilir. Bu durum, önemli bir hukuki problemdir. Boşanma ile ilgili kanuni düzenlemeler, boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için gerekli hususları düzenler. Mal kaçırma gerçekleşmesi durumunda delilleri ile ortaya konulduğunda geri almak ve boşanmada mal paylaşımı mümkün olabilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Yapılır?

Boşanma sebepleri ne olursa olsun eşler arasında ortaya çıkan bazı anlaşmazlıkların bir sonucu olarak evlilik birliği sona erebilir. Evlilik gibi doğal bir durum olan boşanma, anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olarak gerçekleşebilir. Yani çift, boşanmak için anlaşabilir ya da anlaşamadıkları durumda boşanma davası açarak hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyebilir.

Ancak boşanma, genel olarak zorlu bir süreçtir. Bunun en büyük sebebi boşanma davasında mal paylaşımı sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Dava sürecinde boşanmada hangi mallar paylaşılmaz gibi soruların cevapları alınabilir. Peki, paylaşılması gerektiği halde boşanmada eşten mal kaçırma nasıl yapılır?

Eşlerden biri ya da her ikisinin boşanmada mal kaçırma eylemleri şunlar olabilir;

 • Boşanma davası açılmadan önce yani evlilik birlikteliği devam ederken mal kaçırmak için taşınır ya da taşınmaz mallar, başka bir kişiye ya da kişilere bağışlanabilir, satılabilir.
 • Eşler arası paylaşıma konu olan taşınır veya taşınmaz mallar, boşanma öncesi değerinden çok düşük bedel ile başka birine ya da birilerine devredilebilir.
 • Boşanma davası öncesi son 1 yıl için karşılıksız kazandırma yapılabilir.
 • Eşlerden biri sahte vekaletname ile eşinin malvarlığını başkasına devredebilir.
 • Ailenin yaşadığı ikamet konutunun, başka birine devri için eş adına başka birine imza attırılabilir.

Boşanma davası öncesi yapılabilecek bu mal kaçırma eylemleri, boşanma davası sırasında ya da sonrada da gerçekleştirilebilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için bazı hukuki imkanlar vardır. Boşanmada eşten mal kaçırmayı engellemek için hangi hukuki olanaklar vardır? Mal kaçırmayı engellemek için ne zaman başvuru yapılması gerekir? Bu soruların cevapları, olayla ilgili detaylara göre değişebilir. Bunun cevaplarını boşanma avukatı verebilir. Peki, boşanmada mal kaçırma nasıl engellenir? Genel hatları ile bu sorunun cevaplarını verelim:

 • Eşlerin yaşadığı konutun tapu kaydına “aile konutu” şerhi konulabilir. Böylece konutun üçüncü şahıslara devri engellenebilir.
 • Ortak konuta “aile konutu” şerhi konulmamışsa ve üzerinde konut bulunan eş, bu konutu eşinin rızası olmadan satmışsa, rızası alınmayan eş, bahse konu konutun satışının iptali için dava açabilir veya hukuki süreç başlatabilir.
 • Taşınır ya da taşınmaz mallara ilişkin anlaşmalı (muvazaalı) devir işlemleri yapılmışsa, bu işlemdeki hile ispatlanarak devrin iptali talep edilebilir.
 • Boşanma davası açıldığında aynı zamanda mal tasfiyesi davası da açılabilir. Böylece boşanma bekletilerek, mallar için ihtiyati tedbir kararı alınması sağlanabilir. Bu hukuki işlem, boşanmada mal kaçırma işlemini engeller.
 • Boşanma davası sonrası mal rejimi tasfiyesi başlatılarak, taşınır ya da taşınmaz malların devri önlenebilir. Bu konuda boşanma avukatından hukuki destek alınması muhtemel hataları önleyecektir.
 • Boşanma davası açılmadan 1 yıl önceye kadar mal ya da malların karşılıksız devri yapılmışsa, bu devirlerin iptali sağlanabilir.
 • Boşanma davası açılmadan önce geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın mal kaçırma amacı ile devir işlemi yapıldığı açıkça ortaya konulduğu takdirde bu devirlerin iptali sağlanabilir.

Yukarıdaki işlemlerin iptali ya da boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için hukuki destek almak gerekir. Boşanma avukatı, bu konuda profesyonel destek sağlayacaktır.

MGC Legal’in boşanmada mal paylaşımı uzmanı boşanma avukatları, boşanmada mal kaçırma konusunda her türlü işlem için hukuk çerçevesinde hizmet vermektedir.

Boşanmada Eşten Mal Kaçırma Davası

Boşanma davası, bazı durumlarda yıllarca sürebilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri, boşanmada mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklardır. Boşanma davası öncesi, boşanma davası sırasında ya da boşanma davası sonrası mal kaçırma teşebbüsleri, eşten mal kaçırma davası konusu olabilir. Peki, boşanmada eşten mal kaçırma davası zamanaşımı ne kadardır?

Mal paylaşımı davası, boşanma davası süresinde herhangi bir zamanda açılabilir. Böylece mallar üzerinde ihtiyati tedbir talep edilerek, eşten mal kaçırma önlenebilir. Bunun belirli bir süresi yoktur. Malları kaçırma şüphesi doğduğu anda acil olarak ihtiyati tedbir kararı aldırılabilir. Daha sonra boşanma davası açılabilir.

Bu konuda boşanma avukatı aracılığı ile nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda destek alınabilir. İhtiyati tedbir davası, 15 gün içinde açılmalıdır. Aksi durumda ihtiyati tedbir kararı kalkar. Böylece eşlerden biri boşanmada mal kaçırma amacıyla mal ya da malların devrini yapabilir. Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açmak için 10 yıllık hak düşürücü süre göz önüne alınmalıdır.

Boşanma Davasında Mal Kaçırma Cezası Nedir?

Boşanmada mal kaçırma cezası, Türk Ceza Kanunu (TCK) veya mevzuattaki suçlar bakımından fiile uygunsa gündeme gelir. Bu durumda boşanmada mal kaçırma cezası uygulanabilir. Örneğin; sahte vekaletname ile malları devretmek, TCK 204’e göre “resmi belgede sahtecilik” cezası gerektirebilir.

Eşi kandırmak ya da dolandırmak suretiyle malı kendisinin ya da başka birinin üzerine geçirme eylemi, TCK 157 ila 158. maddelerdeki “dolandırıcılık” suçları kapsamında değerlendirilir. Eşten mal kaçırma amacıyla şantaj, tehdit veya şiddet gibi suçlar işlenmişse, mahkeme, bu suçların TCK’daki karşılığına göre ceza verebilir.

MGC Legal’den Boşanmada Mal Kaçırmaya Karşı Destek Alın!

Boşanmada mal kaçırma, sık rastlanan teşebbüslerden biridir. Boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için bir takım önlemler almak, gerekirse dava açmak gerekebilir. Bu hukuki bir durumdur ve boşanma avukatı ya da aile hukuku uzmanı avukatlardan profesyonel destek alınmalıdır.

MGC Legal, boşanma hukuku konusunda deneyimli bir hukukçu kadroya sahiptir. Boşanma avukatına mı ihtiyacınız var? Yardıma hazırız. Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz? Boşanmada mal kaçırmayı önlemek için hangi hukuki adımlar atılmalıdır? Bu ve bunlar gibi onlarca sorunun cevabını almak için MGC Legal’in hukuk ekibiyle tanışın!


İlginizi Çekebilir: