| Okuma Süresi: < 1

BOŞANMADA KADININ BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ) NEDİR?

AV. SİNEM RUMELİ

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre iddet müddetidir. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün henüz geçmemişse, nikah günü almaya gitmeden önce iddet müddeti denen bu süreyi tamamlamanız veya bu sürenin tamamlanmasına gerek olmadığını ispatlamanız gerekmektedir.

Medeni Kanun Madde 132’de “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” hükmünde yer alan bekleme süresi (iddet müddeti), kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde doğum yaparsa sona ermektedir.

BOŞANMADA BEKLEME SÜRESİNİ KALDIRMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR Mİ?

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde ise mahkemece bu süre kaldırılmaktadır. Sürenin niteliğine değinildiğinde 300 günlük süre babalık karinesinden kaynaklanmakta olup, bu süre doğabilecek çocuğun nesebini sahih kılma amacıyla düzenlenmiştir. Kanunen boşandıktan sonra 300 gün içinde doğan çocuğun babası eski kocadır. Bu nedenle boşandıktan sonra 300 günlük süre içerisinde yeniden evlenebilmek için gebeliğin ortada olmadığının aile mahkemesi nezdinde tespiti gerekmektedir.

BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENME SÜRESİ NE KADARDIR?

Boşandıktan sonra yeniden evlenmek için 300 günlük bir süre varsa da bu süre beklenmek zorunda değildir.  Bu süre içinde yeniden evlenmek isteyen kadın, aile mahkemesine iddet (bekleme) müddetinin kaldırılması talepli dilekçeyle başvurarak ve evlenme ehliyeti belgesi alarak beklemeksizin tekrar evlenebilir.

BOŞANILAN EŞLE TEKRAR EVLENİRKEN DE İDDET SÜRESİNİN TAMAMLANMASI GEREKİR Mİ?

Boşandığınız eşinizle yeniden evlenecekseniz de aile mahkemesine başvuru yaparak iddet süresinin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Boşandığınız eski eşinizden başka biriyle evlenecekseniz öncelikle aile mahkemesine başvuru yapmalı, akabinde hakim tarafından sevk yazısıyla düzenlenecek doktor raporu aile mahkemesine sunulmalıdır. Sonucu hakim tarafından tesis edilecek karar ile 300 günlük iddet müddetini beklemeksizin evlenebilirsiniz.

Link: https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/sinem-rumeli/bosanmada-kadinin-bekleme-suresi-iddet-muddeti-nedir-41541846