| Okuma Süresi: < 1

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

AV. SİNEM RUMELİ

Boşanma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır? Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri Avukat Sinem Rumeli aktardı.

 

Boşanma dilekçesi, davalı ya da davacının ikametgahı veya eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Boşanma dilekçesinde tarafların ad, soyad ve TC kimlik numaralarının ve adres bilgilerinin yer alması gerekmekte olup içerikleri itibarı ile anlaşmalıboşanma ve çekişmeliboşanma dava dilekçeleri farklar taşır.

 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, kısa ve matbu bir formda hazırlanabilir olup anlaşmalı boşanmadavası bakımından önem arz eden husus çiftlerin her ikisi tarafından imza edilen protokollerin düzenlenmesidir. Bu protokolde maddi manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet gibi hususlar düzenlenir.

 

Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde ise boşanmanın dayanağı olan sebeplerin ortaya konulması gerekir. Kanunda boşanmaya ilişkin sebepler sayılmış olup genel sebep, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin sonlanması iken; özel sebepler ise zina, hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk olarak sıralanmaktadır. Bu sebeplerden birine veya birkaçına dayanan tarafların dilekçelerinde buna yer vermeleri gerekir.

 

Bu detaylara dikkat!

Boşanma dava dilekçeleri hazırlanırken öncelikle hangi gerekçeye ya da gerekçelere dayanılacağı belirlenmeli ve buna ilişkin olaylar ve mümkünse dayanak deliller ortaya konulmalıdır. Tarafların iddialarını kanıtlamak için delil sunmaları gerekmekte olup delilerin neler olduğunun boşanma dava dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma davaları için önemli delillerden biri olan tanık anlatımları hususunda görgüye dayalı olan tanıkların seçilmesi iddiaların ispatında önemli rol oynayacağının hatırlatılması gerekir.

 

Tarafların tazminat, nafaka veya müşterek çocuk varsa, müşterek çocukla ilgili taleplerinin varlığı halinde mutlaka dilekçede bu talepleri belirtmeleri gerekir.

Hazırlanan dilekçe iki nüsha halinde ve ödenmesi gereken harç ve masrafların tamamlanması ile aile mahkemesine sunularak boşanma davası açılabilir.

 

LinkHürriyet- Boşanma Dilekçesi