| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

“BİR İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ VERİ İHLAL BİLDİRİMİ HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 12.03.2020 TARİH VE 2020/213 SAYILI KARAR ÖZETİ

MGC LEGAL

Özet: Bir internet servis sağlayıcısının veri ihlal bildirimi Kuruma intikal etmiştir. Söz konusu bildirimin, Kurum tarafından incelenmesi neticesinde, yazılım geliştiricilere sözlü olarak aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda yapılarak ilgili prosedürleri uygulamaması ve test süreçlerinin yetersizliği veri sorumlusunun tarafından belirtilmiş olup bu durumun uygulama güvenliği açısından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı, müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda görüntülenmesinin teknik bir eksiklik olduğu, veri sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının bulunduğu ancak politikanın yürürlük tarihinin veri ihlalinin  gerçekleştiği tarihten sonra olduğu dikkate alınarak, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Karar: Veri sorumlusunun Kurumumuza intikal eden veri ihlal bildiriminde;

 • Şirketin müşterilerinin paket değişikliği, fatura ödeme, arıza bildirimi gibi abonelik işlemlerini yapmalarına olanak sağlayan ve kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabildikleri bir Online İşlem Merkezi bulunduğu,
 • Şirketin fatura ödeme sisteminde online (çevrimiçi) işlemlerde fatura ödemesi yapılamadığı ve sorunun Şirkete müşteriler tarafından bildirildiği,
 • Müşterinin ödeme yaptığı sırada ekranda “fatura seçilmesi gerektiği” uyarısı belirdiği,
 • Sorun giderilmek üzere çalışma yapılırken bir güvenlik açığının ortaya çıktığı,
 • Güvenlik açığı sebebiyle müşterilerin kredi kartı bilgilerinin üçüncü taraflarca görüntülendiği,
 • İhlalin kök nedeninin uygulamaya bilgi kaydı (log) üreten özelliklerin eklenerek “debug” ile düzeltilmesi girişiminin olduğu,
 • 69 kişiye ait kart bilgisinin 649 adet Şirket müşterisi tarafından görüntülendiğinin tespit edildiği, ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.03.2020 tarih ve 2020/213 sayılı Kararı ile;

 • Yazılım geliştiricilere sözlü olarak aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda yapılmasının, uygulamada yapılan değişikliklerin ilgili prosedürleri uygulanmaması nedeniyle teknik ve idari tedbir eksikliği olduğu,
 • Test süreçlerinin yetersizliği veri sorumlusunun kendisi tarafından belirtilmiş olup bu durumun uygulama güvenliği açısından veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığının göstergesi olduğu,
 • Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin ya hiç gösterilmediğinin ya da maskelendiğinin şirket tarafından belirtilmiş olmasına rağmen müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda görüntülenebilmesinin teknik bir eksiklik olduğu
 • Veri sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının bulunduğu ancak bu politikanın yürürlük tarihinin veri ihlalinin gerçekleştiği tarihten sonra olduğu dikkate alınarak,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 12/03/2020

Karar No: 2020/213

 

Karar Linki: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6743/2020-213