| Okuma Süresi: < 1
|

BİR EĞİTİM KURUMU TARAFINDAN İLGİLİ KİŞİNİN CEP TELEFONU NUMARASININ HERHANGİ BİR VERİ İŞLEME ŞARTINA DAYANMAKSIZIN İŞLENMESİ VE İLGİLİ NUMARAYA REKLAM/BİLGİLENDİRME İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERİLMESİ” HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

MGC LEGAL

Özet: İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna bir Eğitim Kurumu tarafından herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi neticesinde veri sorumlusunun uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılarak  hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar: İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir eğitim kurumu tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunmuştur.

Eğitim Kurumundan konuya ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin istenilmesine ilişkin Kurum yazısının işyerinde daimî çalışana teslim edilmesine rağmen, veri sorumlusu tarafından gerek ilgili kişiye gerek Kurum’a bahse konu başvuru kapsamında herhangi bir cevap verilmediği dikkate alınarak, mevcut bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde;

– Eğitim Kurumu tarafından ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi,

– Kanun’un 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmaması

Nedenleriyle anılan Eğitim Kurumu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 14/01/2020

Karar No: 2020/20

Karar Linki: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6699/2020-20