| Okuma Süresi: 2 Dakika

“BİR BANKANIN POTANSİYEL MÜŞTERİ KAZANIMI AMACIYLA İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE İŞLEYEREK HESAP AÇMASINA İLİŞKİN OLARAK KURULA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 2020/103 SAYILI KARAR ÖZETİ

MGC LEGAL

Özet: İlgili kişinin 2018 yılı sonunda bir Banka şubesinde mevduat hesabı açtırmak istediğinde aynı Bankanın başka bir ildeki şubesinde açılan bir ticari hesabının olduğu fark ederek adına hesap açılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun Bankadan alınan bilgi ve belgelerle birlikte incelenmesini talep etmiştir. Bir bankanın potansiyel  müşteri kazanımı amacıyla yapılan bir çalışmada ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin ederek ticari bir hesap oluşturulduğu ancak Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi imzalanmadan hesabın aktif olmayacağını beyan etmiş olsa da, Bankanın Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kanaatine varılmış olup Banka hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendi kapmasında 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Karar: İlgili kişinin 2018 yılı sonunda bir Banka şubesinde mevduat hesabı açtırmak istediğinde aynı Bankanın başka bir ildeki şubesinde Ocak 2016’da açılan bir ticari hesabının olduğu, anne kızlık soyadı dahil tüm kimlik bilgilerinin bahsi geçen Banka şubesindeki hesapta görüldüğü bilgisini edinmesi karşısında, adına hesap açılan şubenin bulunduğu yere daha önce hiç gitmemiş olması ve yine hiç ticari faaliyet yürütmemesine rağmen Banka nezdinde kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi suretiyle adına hesap açılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun Bankadan alınan bilgi ve belgelerle birlikte incelenmesini talep etmiştir.
Veri sorumlusu Bankanın, potansiyel müşteri kazanımı amacıyla yapılan bir çalışmada üçüncü bir taraftan temin edilen liste vasıtasıyla ilgili kişinin bilgilerine ulaştığı ve müşteri numarasının oluşturulduğu ancak, Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi imzalanmadan müşteri numarası aktif hale gelemeyeceğinden ilgili kişinin müşteri numarasının da aktif bir hesap haline gelmediği beyanı karşısında;
– Müşteri numarasının oluşturulduğunun iddia edildiği Ocak 2016’da 07/04/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) yürürlükte olmamakla birlikte, Bankanın ilgili kişiye vermiş olduğu 2018 yılına ait cevap içeriğinden ilgili kişinin verilerinin halen veri sorumlusu nezdinde bulunduğu anlaşıldığından ilgili kişiye yönelik kişisel veri işleme faaliyetinin Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan açık rıza şartı yerine getirilmeksizin ve (2) numaralı fıkrada sayılan hallerden biri mevcut olmaksızın gerçekleştirilmiş olması sebebiyle Bankanın Kanuna aykırı veri işleme faaliyetinde bulunduğu, öte yandan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına aykırı şekilde ilgili kişiye ait kişisel verilerin derhal silinmediği, yok edilmediği veya anonim hale getirilmediği, bu nedenle veri sorumlusu Bankanın Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere de aykırı bir şekilde ilgili kişinin kişisel verileri olan kimlik ve adres bilgilerini işlediği,

 

hususları dikkate alınarak; anılan Bankanın Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kanaatine varıldığından hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendi kapsamında 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/02/2020

Karar No: 2020/103

 

Karar Linkihttps://kvkk.gov.tr/Icerik/6733/2020-103