| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİM 2020 BÜLTENİ

YASİN ERZURUM

1 Ekim 2020– VERBİS kaydı için Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü süre doldu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle bazı işyerlerinin kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarını gerçekleştiremediğini dikkate alarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün 30.09.2020 tarihine ertelenmesi yönünde karar almıştı. Kurul, 30.09.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olmasına rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle VERBİS kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğunu tespit etti.
2 Ekim 2020– Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
31 Ekim 2020 tarihinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2 Ekim 2020 tarihinde ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK), usul ve esaslara ilişkin kararı yayımlandı. Kanun kapsamındaki yeni düzenlemelerden biri olan sosyal ağ sağlayıcılarının kullanıcı verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü, uygulamada birçok soru işaretine sebep oldu ve devamında da BTK kararı ile getirilen bu düzenlemeden geri adım atılmadığına dikkat çekildi.
9 Ekim 2020- SIC, TikTok’a veri koruma standartlarına uymasını emretti
Kolombiya’nın veri koruma otoritesi, Superintendencia de Industria y Comercio, TikTok’a veri koruma standartlarına uygun önlemler uygulamasını emretti. Otorite, TikTok’un Kolombiya mevzuatı kapsamındaki gerekliliklerin %47’sini ihlal ettiğini ve kişisel verileri toplanıp kullanılmadan önce kişilerin izni ile ilgili gerekliliklerin %58’ine uyulmadığını tespit ettiğini belirtti. TikTok standartları karşılamazsa, idari yaptırım ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.
12 Ekim 2020– Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan yeni kılavuz kişisel veriler açısından tartışmalı hususlar teşkil ediyor
Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu tarafından 08.10.2020 tarihinde kabul edilen Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz’u resmi internet sitesinde yayımladı. Kılavuz ile Rekabet Kurumu tarafından, yerinde incelemelerde dijital verilerin incelenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında teşebbüslere bilgi sağlanmıştı. Kılavuzda bahsedildiği üzere, yerinde incelemeler sırasında şahsi kullanıma özgü iletişim araçlarında da kurumsal mesajların incelenebilmesi adına hızlıca gözden geçirme (quick look) prensibi kabul edildi. Ne var ki, rekabeti koruyan söz konusu düzenleme kişisel veriler açısından birçok tartışmayı beraberinde getiriyor.
13 Ekim 2020- Çin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa taslağını açıkladı
Çin, uzun süredir devam eden sızıntı ve korsanlık sorunlarını çözmek için önemli bir adım olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin merakla beklenen yasa taslağını açıkladı. Irk, etnik köken, din, biyometrik veriler, tıbbi ve finansal veriler ve kişisel yörünge dahil hassas özel verilerin tanımı ve kapsamı yasanın içerisinde yer alıyor. Önerilen yasa tasarısı uyarınca ihlal yaptığı tespit edilen herhangi bir kuruluş, 7,4 milyon dolar veya geçmiş yılki gelirinin %5’i oranında cezaya çarptırılacak. Ayrıca denizaşırı kuruluşların veya bireylerin Çin vatandaşlarının özel verilerine ilişkin haklarına zarar verdiği veya ulusal güvenliğe ve kamu çıkarlarına zarar veren kişisel veri faaliyetlerine karıştığı tespit edilirse, Çin Siber Uzay İdaresi tarafından bu kuruluşlar ve bireyler kara listeye alınacak.
13 Ekim 2020- Facebook’tan aşı karşıtı reklamlara sınırlama
Sosyal paylaşım platformu Facebook, insanları aşı olmaktan vazgeçirmeyi amaçlayan reklam ve kampanyalara yasak getireceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, aşıların güvenli olmadığı ve aynı zamanda zararlı olabileceği yönünde toplumda düşünce uyandırmak isteyen reklamlara artık izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu karar, sosyal paylaşım mecralarının insanların ifade özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamadığı konusunda tartışmaya sebep oldu.
14 Ekim 2020- AYM işverenin, işçinin kurumsal e-posta hesabını incelemeye tutmasında 20. ve 22. madde kapsamında ihlal olduğuna karar verdi
Anayasa Mahkemesi’ne 17.09.2020 tarihli başvuruda, başvurucu, kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesinin ve bu yazışmaların gerekçe gösterilmesi ile iş akdinin feshinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal ettiğini ifade etti. İlgili kararda Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 20.maddesinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve 22.maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.
19 Ekim 2020- Trump’ın danışmanının maske karşıtı tweetlerine sınırlama
Twitter, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından biri olan Dr. Scott Atlas’ın, tıbbi maskelerin COVID-19 virüsünün yayılmasını önleme konusunda işe yaramadığını ifade eden tweetini kaldırdı. Twitter, halk sağlığını tehlikeye düşürerek toplumu yanıltan bilgilere izin verilmeyeceğini gösterdi ancak Twitter’ın bu davranışının ifade özgürlüğü zemininde tartışılması bekleniyor.
20 Ekim 2020- ABD Adalet Bakanlığı Google’a dava açtı
Adalet Bakanlığı, federal anti-trust yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine Google’a dava açtı ve Washington ile Silikon Vadisi arasında tüm teknoloji endüstrisi için büyük etkileri olabilecek bir yasal mücadele başlattı. Federal hükümetin dönüm noktası niteliğindeki davası, Google’ın dijital hakimiyetini kurumsal rakiplerinin ve tüketicilerin aleyhine kullandığı sonucuna varan ve kabaca bir yıl süren soruşturmayı sınırlandırdı. Şikâyet, Google’ın çevrimiçi aramada liderliğini güvence altına almak için özel anlaşmalar yaparak yasaları çiğnediğini ve bu sayede ABD’deki tüm internet aramalarının yaklaşık yüzde 90’ını ele geçirdiğini iddia ediyor. Google, hükümetin iddialarını net bir şekilde reddetti. Şirketin baş hukuk sorumlusu Kent Walker, Google’ın iş uygulamalarını ve ülke çapındaki tüketicilerin, rakiplerinin arama motorlarını kullanma seçeneğine sahip olduğunu savundu.
23 Ekim 2020- Rus bilgisayar korsanları ABD hükümet ağlarını ifşa etti
ABD Federal Araştırma ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi raporuna göre, bir Rus bilgisayar korsanı grubu ABD hükümeti ağlarını ve dışarı sızan verileri ele geçirdi. Grup, hassas ağ yapılandırmaları ve parolalarını, standart işletim prosedürlerini, parola sıfırlama isteklerini ele geçirdi. Bununla birlikte, araştırma sonucunda; isimler, adresler, iletişim bilgileri ve siyasi bağlantılar dahil olmak üzere 186 milyon ABD seçmeninin hassas kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarının çeşitli hacker forumlarında satılık olduğu tespit edildi.