| Okuma Süresi: < 1
|

BELEDİYELERİN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET KARARLARI VE TAŞERON İŞÇİLİK

BEGÜM BAYRAM

Yüksek Hakem Kurulu’nun 31 Aralık 2020 tarihindeki ücrete zam verilmesini öngören ilke kararı, kadroya alınmayan binlerce Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeron işçilerini mağdur etmektedir.

Toplu sözleşmelerde işçi sendikaları ile işveren veya işveren sendikası arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırsa işçilerin ücretlerine zam yapılmasına ilişkin sözleşme imzalanabilmektedir.

Tarafların anlaşamaması durumunda ise sözleşme Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak Yüksek Hakem Kurulu çoğunlukla düşük zamlara karar vermektedir.

Son dönemde bazı belediyeler kurum kapsamında sendikalarla görüşmeler yaparak anlaşmakta ve yüksek asgari ücretler belirlemektedir.

Belediyelerin artırılan asgari ücretin şirket işçilerine uygulanması konusunda sergiledikleri hukuk dışı tutumlar, taşeron şirket çalışanlarını mağdur etmesi sebebiyle onların örgütlenmesine sebep olabilir.

Zira birçok belediyede bu tutumun yaygınlaşması ile taşeron şirketlerde çalışan işçilerin şikâyetleri de artmaktadır.

Ayrıca bu durum işçi lehine bir karar gibi gözükmekle birlikte, belediyelerin yüksek ücretle çalışan kendi işçileri yerine düşük ücretle çalışan taşeron şirket çalışanlarına yönelimini de arttırabilir.