| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

AYD II. HUKUK SEMPOZYUMUNA SPONSOR OLDUK

HANDE ÖZARAS

AVM sektörü Türk Borçlar Kanunu’ndaki yürürlüğü ertelenen maddeler ile ilgili hazırlıklı olmalı

Yeni yapılacak düzenlemede sözleşme serbestisi ilkesine öncelik verilmeli, ekonomik gerçekleri karşılayacak şekilde marka karması, genel gider ve özerk yönetim konularında düzenlemeler yapılmalı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen II. AYD Hukuk Sempozyumunda ticari gayrimenkul kiralamaları ve ilgili hukuki düzenlemeler masaya yatırıldı. Sempozyumda AVM sektörü başta olmak üzere ticari işyerlerinin kiralanmasına ilişkin öncellikli yönler üzerinde duruldu.

AYD II. Hukuk Sempozyumu MGC Legal ve Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi destekleriyle 28 Kasım Pazartesi günü Sabancı Center ana toplantı  salonunda gerçekleşti. Moderatörlüğünü AYD Hukuk Müşaviri ve MGC Legal Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş’in üstlendiği sempozyumun konuşmacıları arasında Prof.Dr. Burak  Özen, Prof.Dr. M. Murat İnceoğlu, ve Yard.Doç.Dr. Seda Ö. Çevik yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, perakende ve AVM sektörünün gelişimine paralel olarak önemli hukuki düzenlemeler yapıldığını; AYD  Hukuk Sempozyumu’nun hem kiralayan, hem kiracı açısından perakende sektörünü bekleyen önemli gelişmeler konusunda yön gösterici olacağına inandıklarını belirtti. Hulusi Belgü,  “Türk Borçlar Kanunu’nun kiralamalar ile ilgili ertelenen maddeleri AVM sektörünü yakından ilgilendiriyor. Sektörümüz bu konuda önceden hazırlıklı olmalı.” dedi.

 

“ESAS OLAN UYARLAMA, FESİH DEĞİL”

Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu kira bedelinde uyarlama davalarına değinerek, “Uyarlama davalarında peşin feragat olmaz, ama uyarlama halleri sözleşmede belirtilirse, bu hallerde uyarlama davası açmamak gerekir.” dedi.

 

“TİCARİ İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ CARİ OLMALI.”

AYD Hukuk Müşaviri ve MGC Legal Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş konuşmasında önce ticari gayrimenkul geliştirme süreçlerini özetledi ve Türk Borçlar Kanununun mevcut düzenlemesinin bu süreçleri dikkate almadığını belirterek “konut ve çatılı işyeri kiralarının” birlikte ele alınmasının doğru olmadığını, konut ve işyeri kiralarının ayrı ayrı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini; işyeri kiraları itibariyle de kiracı tarafının tacir olduğu sözleşmelerin farklı bir zeminde ele alınması gerektiğini söyledi. Mevcut durumda kanunun rekabetçi bir pazar oluşmasına korumacı hükümlerle engel olduğunu; oysa gerçekte korunması gereken konut kiracıları ile emek yoğun çalışan esnafın korunması gerektiği halde aynı korumadan dünya devi şirketleri yararlandırmanın adaletsiz bir durum yarattığı hususunun altını çizdi.

 

 

“AVM SEKTÖRÜ ORTAK GİDERLER VE YAN GİDERLER KONUSUNDAKİ YENİ DÜZENLEMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMELİ”

Yard.Doç.Dr. Seda Ö. Çevik yaptığı konuşmada, TBK kapsamında yer alan yan giderler ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve AVM Yönetmeliği kapsamındaki “ortak giderler” düzenlemelerine değindi ve “Getirilen yeni hukuki düzenlemeler ile ortak giderlerin katılımı, toplanması, paylaştırılması AVM maliki ile AVM yönetimine ortak sorumluluklar yüklüyor.” dedi. Çevik ayrıca, ortak gider katılım paylarının tahsilat amacı dışında kullanılamayacağını,  AVM sektörünün ortak giderler ve yan giderler konusundaki yasal düzenlemeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

 

 “KİRA TESPİT DAVALARININ AZALMASI İÇİN SÖZLEŞMELERDE ARTIŞ ORANI VE MİKTARLARI DA BELİRTİLMELİ.”

Kira bedelinin tespiti konusunda TBK’da yer alan belirleyici maddelere değinen Prof.Dr.Burak Özen, kira tespiti yabancı para üzerinden yapılırsa yeni bir beş yıllık süre için artış söz konusu olamayacağını, ancak ulusal para üzerinden yapılırsa bunun mümkün olduğunu belirtti. Prof.Dr.Burak Özen ayrıca, “Kira sözleşmelerinde yeni kira dönemlerinde artış yapılacağının belirtilmesiyle yetinilmeyip, artış oranı ve miktarları da belirlenirse kira bedelini mahkemelerin belirlemesine ve bu amaçla tespit davalarının açılmasına gerek kalmayacak.” dedi.

 

Bu haberin yayımlandığı yer; http://avmdergi.com/avm-sektoru-kiralamalarla-ilgili-yeni-kanunlara-hazirlikli-olmali/