| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

AVRASYA TÜNELİNDEKİ CEZALI ÖDEMELER İLE İLGİLİ EMSAL MAHKEME KARARI

STJ. AV. SİMGE KARABOĞA

Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri A.Ş. tarafından, tünel kullanıcılarına haksız şekilde geçiş ücreti cezaları kesilmektedir. Tünel kullanımı sırasında herhangi bir uyarı yer almadığından geçiş ihlalleri kullanıcılar tarafından fark edilmemektedir. Birçok kullanıcıya, kullanım sonrasında “geçiş ihtarnameleri” gönderilmiş, geçiş ücretlerinin ve bu ücretlerin geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30/5 fıkrası hükmü uyarınca bu ücretin on katı tutarında cezanın ödenmesi gerektiği bildirilmiştir. Tünel işletmesinin online sitesinde ve banka hesabı ödeme sisteminde ise geçiş ücretleri ancak on katı tutarında ceza ile birlikte ödenebilmektedir. Aşağıda detaylıca açıkladığımız üzere; Tünel İşletmelerinin herhangi bir uyarı vermeksizin geçiş ihlali cezası tahakkuk ettirmesi ve bu süreçteki tavrı hukuka aykırıdır.

 

Özel işletmeler tarafından işletilen köprüler ve otoyollarda uyarı levhalarının yer alması gerekliliği ilgili düzenlemelerle sabit olmasına rağmen, Avrasya Tünel İşletmelerine ait tünelden geçişler sırasında herhangi bir suretle cihazın arızalı olduğuna dair uyarı verilmemekte; dolayısıyla geçiş ihlalleri kullananlarca fark edilmemektedir. Avrasya Tünelini kullananlara gönderilen “Avrasya Tüneli İhlalli Geçiş İhtarnamesi” ile tünelden geçiş ücretleri, geçiş tarihinden itibaren, 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30/5 fıkrası hükmü uyarınca geçiş ücreti ile birlikte, bu ücretin on katı tutarında cezanın, genel hükümlere göre tahakkuk ettiği ihtar edilmektedir. Geçiş ihlalleri sebebiyle hukuki dayanaktan yoksun şekilde 6001 sayılı Kanun’un 30/5 fıkrası hükmü uyarınca geçiş ücretinin on katı tutarında ceza tahakkuk ettirilmektedir.

 

Avrasya Tünel İşletmeleri tarafından hazırlanmış “Sorun Giderme Formu” ile kuruma başvuruda bulunulma imkanı olsa da; başvurular değerlendirilmeye alınmamakta ve tüm iletişime geçme çalışmalarına rağmen Avrasya Tünel İşletmeleri tarafından cevap verilmemektedir. Dolayısıyla Tünel İşletmesi tarafından bildirilen online ve Garanti Bankası ödeme sisteminden toplu şekilde ödenebilmekte, geçiş ücreti bedelleri, haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı şekilde ödenememekte, haksız bir şekilde cezanın ödenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Haksız şekilde ceza ödenme zorunluluğu altında bırakılmış bir Tünel kullanıcısı tarafından tahakkuk etmiş geçiş ücreti bedelleri, haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı bir şekilde ödenmek istenmiştir. Bu sebeple Tünel Kullanıcısı tarafından; Geçiş ücreti bedellerinin, haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı şekilde ödenebilmesi için tevdi mahalli tayin edilmesi talepli dava ikame edilmesi neticesinde verilen karar emsal niteliği teşkil etmektedir. Mahkemece verilen hüküm uyarınca;

 

“Talep edene ait geçiş ücreti bedelinin, haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı bir şekilde ödenebilmesi adına Avrasya Tüneli geçiş ücret bedeli olarak Davalı Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri A.Ş. adına açılacak bir hesaba yatırılmak üzere Ziraat Bankası Bakırköy Şubesinin tevdi mahalli olarak tayinine, karar örneğinin Ziraat Bankası Bakırköy Şube Müdürlüğüne gönderilmesine” karar verilmiştir.

 

Bu karar ile birlikte; Tünel kullanıcıları, Tünelden geçerken tahakkuk etmiş geçiş ücreti bedellerini haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı bir şekilde ödeme imkanına kavuşmuştur. Geçişler sırasında ödemelere ilişkin herhangi bir uyarıya yer vermeyen Tünel İşletmesinin haksız tutumunu engellemiştir. Kullanıcılar böylelikle sadece farkında olmadan ihlal ettikleri geçişlerin ücretlerini ödeyebilecek, 6001 sayılı Kanun’un 30/5 fıkrası hükmü uyarınca geçiş ücretinin on katı tutarında ceza tutarını ödemek zorunda kalmayacaktır.