| Okuma Süresi: < 1
|

AVM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MUSTAFA GÜNEŞ

26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren AVM Yönetmeliği’nde 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir tadil metni ile bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler esas itibariyle ortak giderlerin nasıl dağıtılacağına ilişkini olup, ayrıca AVM’lerin güvenlik tedbirleri bakımından plaka tanıma sistemi ve araç altı görüntüleme sistemi kurmaları zorunluluğu getirildi.

 

Ortak giderlerin paylaştırma usulü bakımından AVM’deki bütün kiracılar oybirliği sağlayamazsa, sözleşmelerdeki düzenlemeler ne olursa olsun, her bir perakende işletme m2 bazında giderlere katılacak.

 

Yönetmeliğin ilk yayınlandığı halinde 11’inci maddenin 1. fıkrasında ortak giderlerin Yönetmelik ekindeki dağıtım tablosunda belirtilen katsayılara göre dağıtılması öngörülmüşken bu kez bu dağıtım tablosu ve öngördüğü katsayı sisteminden vazgeçilmiş ve bütün kiracılar ile AVM Yönetimi arasında oybirliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmesi öngörülmüş, eğer bu oybirliği sağlanamazsa her bir Kiracının ortak giderlere katılım payının kendi uhdesindeki satış alanının AVM’deki toplam satış alanına oranı ölçüsünde belirleneceği öngörülmüştür.

 

Oybirliğiyle müştereken belirlenen gider paylaşım usulünün de en fazla beş yıl süreyle uygulanacağı belirtilmiştir. Yine Yönetmeliğin ilk halinde ayrı bir kategori olarak öngörülen “Pazarlama ve Yönetim Giderleri” ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve bunların Kiracıdan katılım payı talep edilmesi bu hususa kira sözleşmesinde yer verilmiş olması şartı devam ettirilmiş ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 1. fıkradaki kurala göre paylaşım yapılacağı, yani her bir kiracının satış alanının toplam satış alanına oranına göre bir paylaştırma yapılacağı belirtilmiştir.

 

Yönetmeliğin “Güvenlik Hizmeti” başlıklı 19’uncu maddesinde daha önce ortak alanların kamera ile izlenerek bu görüntülerin kaydı ve 30 gün süreyle kayıtlı tutulması yükümlülüğü getirilmiş iken bu kez iki ek yükümlülük daha getirilmiş ve AVM sahiplerine açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi ve araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve plaka tanıma sistemi üzerinden elde edilen verilerin kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılması yükümlülüğü getirilmiştir.