| Okuma Süresi: < 1
|

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA YENİ DÜZENLEME

AV. ZİYA UGUR

19.06.2017 tarihli 30101 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile Yetki almak isteyen A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan başvuru, değişiklik öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (“Bakanlık”) yapılacakken, değişiklik ile Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Bunun yanı sıra yapılacak olan başvurunun içereceği bilgi ve belgelerse;

-MERSİS numarası.

-Unvan ve adres.

-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar.

-Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü.

-İnternet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi.

-Akreditasyon belgesi.

-Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi.

-Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi.

-Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları.

-Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi kayıt numarası.

-İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.

-Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname olacaktır.

Elektronik başvuru sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanacaktır.