| Okuma Süresi: < 1
|

ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DENETİMLER ARTTI

AV. METİNCAN UÇAR

İstanbul Barosu Başkanlığı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan sözleşmeli avukat bulundurmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; 325.000 adet Türk Ticaret Kanununda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan Anonim Şirketlere sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluklarının bulunduğunu hatırlatmaktadır.

 

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin «Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler» başlıklı 73/A maddesinde sürekli Avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlemesinin ve bu sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş olup «Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor» başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Kanunun madde 35/3’e aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmiştir.

 

Bahsi geçen bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için bulunan asgari ücretin İki Aylık Brüt Tutarı kadar idari para cezası verilecektir. 2017 yılı için belirlenen söz konusu ücret miktarı 1.777,50 TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen avukat her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 3,555,00 TL üzerinden işlem yapılacaktır. Bu kapsamda olan Şirketler baro tarafından gönderilen yazının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde 2016/2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğini, eğer avukat sigortaları çalışan ise 2017 yılına ait maaş bordroları örneğini Baro Başkanlığa gönderilmesi gerekecektir.

 

Aksi halde yukarıda belirtilen cezai müeyyidelere maruz kalınacaktır.

 

SORULARINIZ İÇİN CANLI DESTEK HATTI : 0850 333 66 96