| Okuma Süresi: < 1
|

ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİ TARAFINDAN ÇOCUĞUN SOYADINA İLİŞKİN VERİLEN KARAR


Ankara 4.Aile Mahkemesi, velayet hakkı sahibi annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanmasına ilişkin açmış olduğu davayı karara bağladı.

Mahkeme müşterek çocuğun mevcut soyadının, annenin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi.

Ankara 4.Aile Mahkemesinde görülen davanın dilekçesinde; çocuğun babasını hiç görmediği, babanın çocukla ilgilenmediği ve çocuğun anneyle olan soyadı farklılığını sorguladığı ifade edildi. Davalı eş tebliğ edilen dava dilekçesine ilişkin hiçbir beyanda bulunmazken, davacı tarafından gösterilen tanık davacı annenin iddialarını doğruladı.

Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda, velayet hakkı sahibi annenin, bu hakka dayanarak çocuğunun soyadını belirleyebileceği düzenlendi. Gerekçeli kararın devamında; “Aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını evlilik birliğinin sona erdirilmesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumun değişmeyeceği açıktır.” İfadelerine yer verildi.

Mahkeme çocuğun psikolojik durumunu ve yüksek yararını göz önüne alarak, çocuğun annesiyle aynı soyadını taşımaması durumunun, çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceğini ve bu sebeple soyadı değişiminin haklı neden olduğunu ifade etti.

Mahkeme tarafından verilen bu karar, hukukumuzda cinsiyet ayrımcılığının giderek etkisini yitirdiğinin göstergesidir. Yakın zamanlı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarının oluşturduğu zemin sayesinde verilmiş olan bu karar hukukumuzdaki ataerkil yapının değiştirilmesi için oldukça büyük bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda hukukumuzun çocuğun üstün menfaatine verdiği önem bu kararla birlikte gözler önüne serilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesinin 1.fıkrasının “Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir” düzenlemesi uyarınca çocuğun üstün menfaati haklı sebep sayılmış ve Ankara 4.Aile Mahkemesi tarafından verilen karar hukuki bir zemine oturtulmuştur.