| Okuma Süresi: < 1
|

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ‘KURUMSAL E-POSTA HESABI İÇERİĞİNİN İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENİP İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNE’ İLİŞKİN 12/01/2021 TARİHLİ KARARI


Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin 12/1/2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı;

Somut olayda, kurumsal e-postanın ancak iş için kullanılacağı ve yönetim tarafından habersiz denetlenebileceği karara konu olan iş sözleşmesinde açıkça öngörülmüştür. Başvurucunun, eşinin adına kayıtlı olan bir işletme için mesai saatlerinde çalışmalar yaptığı, soruşturma sırasında ve başvurucunun ikrar içeren savunmasında tespit edilmiştir. Söz konusu durumun performansı etkileyecek bir durum olduğu dikkate alınarak İş Kanunu Madde 17 ve 18 hükümleri uyarınca iş akdi feshedilmiştir.

Ardından açılan işe iade istemli tespit davasında başvurucu, e-posta denetiminin özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi ve ikrarın kendisinden cebir altında alınması sebepleriyle denetim sırasında elde edilen bilgilerin ve ikrarın delil olarak kabul edilmemesine yönelik talepte bulunmuştur. Ancak hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf merci işbu uygulamalarda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle başvurucunun taleplerini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi ilgili kararında; teknolojiyle beraber yaşanan gelişmeler sonucu iş ortamındaki menfaatin korunarak güven ortamının da sağlanması kaydıyla iş sözleşmelerindeki farklı dinamiklerin varlığını kabul etmektedir. Mahkeme yine bu bağlamda; işçinin özgürlük alanını ihlal etmemesi, iş yerinin düzenini ve güvenliğini sağlamaya yönelik olması, meşru bir gerekçenin var olması ve açık bir bilgilendirme yapılmaması halinde işçinin rızasının alınması şartlarına uyularak sınırlı denetimlerin yapılabileceğini kabul etmiştir.

14 Ekim 2020 Tarihli kararında da belirttiği hususların tekrar altını çizen Mahkeme; somut olayda

– Kurumsal epostaların izlenebileceği ve denetlenebileceği hususunda çalışana önceden açık bir bilgilendirme yapılması,
– İlgili denetimin yalnızca söz konusu iddialarla sınırlı olarak yapılması,
– Elde edilen verilerin denetimin amacına uygun kullanılması

nedenlerine dayanarak Anayasa m.20 ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliği kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve Anayasa m.22 kapsamında haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.