Paylaş
MGC Legal Telegram
AŞAĞI KAYDIR

YAYINLAR

Covid-19 Virüsünün Çekte İbraz Sürelerine İlişkin Mücbir Sebep Etkisi

 

  1. Covid-19 Hali ve Mücbir Sebep Yaratıp Yaratmadığı

 

Koronavirüs, diğer ismiyle COVID-19, 2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyanın birçok bölgesine yayılarak insan sağlığını tehdit eden bir salgın hastalığa dönüşmüştür. Henüz kesin veriler ile tedavisi bulunmayan ve genel önlemler ile yayılması engellenmeye çalışılan virüs, birçok ülkede hayati gereklilik arz edenler dışında faaliyetlerin durdurulmasına, kültür, sanat, spor ve benzeri tüm etkinliklerin askıya alınmasına ve nüfusun evlerinde vakit geçirmek suretiyle virüse yakalanmaması ve yaymaması adına alınan bir dizi gerekli adımların atılmasına neden olmuştur.

DEVAMI
Bankacılık Kanunu’nda Değişiklik Teklifine İlişkin Bilgi Notu

Finansal sektör çerçevesinde uluslararası standartlara uyum amacıyla; 06.02.2020 tarihli ve 98 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 06.02.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olup, Teklif’in çok küçük değişiklikler ile birlikte kabul edilmesi beklenmektedir. İlgili Kanun Teklif’i, dünya genelindeki koşullar ve ülkenin konjonktürel yapısı neticesinde bir takım yenilikler getirmektedir.

DEVAMI
Türk Hukukuna Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

Sermaye şirketleri, enflasyon karşısında eriyen sermayelerini güçlendirmek, yeni yatırımlar veya şirketin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacının gidermek için sermaye artırımı yolunu tercih etmektedirler. Anonim Şirketlerde sermaye artırımı, Türk Ticaret Kanunu’nun 456 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

DEVAMI
MGC Legal Ocak Ayı Bilişim Hukuku Özeti

MGC Legal Bilişim Hukuku Ocak ayı bülteni

DEVAMI
Ticari Defter Ve Belgelerin Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“6102 sayılı Kanun”) göre gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi tacirlerin defter tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda tacirler, ticari defter tutma zorunluluğu bulunduğu gibi aynı zamanda ticari belgelerini belli bir süre saklamakla da yükümlüdür. Tacirlerin saklamakla yükümlü oldukları ticari defterler 6102 sayılı Kanun’un “defter tutma yükümlülüğü” başlıklı 64. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

DEVAMI
© MGCLEGAL 2020 / BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.
Yukarı Git