Paylaş
MGC Legal Telegram
AŞAĞI KAYDIR

YAYINLAR

 ÇOCUKLAR BAKIMINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Günümüzde digital dünya ve bize sunduğu olanaklar artık yaşamlarımızın ayrılmaz birer parçası oldu. Digital dünyanın gelişmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliğinin korunması da daha fazla önem kazanmaya başladı. Ancak kişisel verilerin digital dünyada izinsiz paylaşımı sonucunda özellikle çocukların karşılaşabileceği ciddi mağduriyetler bulunmaktadır. Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi, gibi kişisel bilgileri özellikle internet ortamında herkese açık bir şekilde paylaşıldığında hem sizin için hem de çocuğunuz için tehlike yaratabilir. Bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde çeşitli amaçlar için kullanabilir Taciz, siber zorbalık, uygunsuz materyallere erişim ve doğrudan pazarlama kişisel verileri korunmayan kişilerin en sık rastladığı tehlikeler arasında bulunmaktadır. Çocuğun kişisel verilerinin korunması, çocukların kişisel verilerinin korunması bakımından KVKK, çocuk ve veli kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi gibi konularla ilgili ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

DEVAMI
MGC Arabuluculuk Merkezi 

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  

DEVAMI
Tobb Tahkim Heyetinin Vermiş Olduğu Nihai Kararın İcra Edilebilirliği Meselesi

Hakem Heyeti nihai kararları devlet mahkemeleri yerine, taraflarca aralarındaki tahkim sözleşmesine istinaden yetkilendirilen tahkim heyeti tarafından verilen ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen kararlardır. Bu minvalde, mevzuat çerçevesinde teşekkül ettirilen   TOBB Tahkim Divanı ticari ve sınai ihtilafları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Tüzük Kuralları çerçevesinde bağımsız hakem ve hakem heyeti tarafından çözümler. TOBB Tahkimi yargı yolundan yararlanabilmek için evvel emirde tarafların tacir olması ve uyuşmazlık konusu sözleşmede tahkim kaydının yer alması gerekmektedir.

DEVAMI
BORÇLAR KANUNU YENİ KİRA HÜKÜMLERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Ocak 2011'de kabul edilen Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012'de 6098 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Türk Borçlar Kanunu, borçlar hukuku alanındaki kuralları içeren başlıca kanundur.  

DEVAMI
© MGCLEGAL 2020 / BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.
Yukarı Git