Paylaş
MGC Legal Telegram

MGC Legal Hukuk Bürosu İstanbul Türkiye

MGC Legal Telegram
<h1><span style="color:#f26522">Alacak</span><br />
Tahsili</h1>

<h4>Alacak Takibi,&nbsp;</h4>

<h4>Bor&ccedil; Tahsili,&nbsp;</h4>

<h4>İcra ve Haciz&nbsp;İşlemleri,&nbsp;</h4>

<h4>İflas Hukuku&nbsp;</h4>

<h4>ve benzeri konular i&ccedil;in MGC&nbsp;Legal&rsquo;e&nbsp;ulaşabilirsiniz&nbsp;</h4>
<h1><span style="color:#f26522">&Ouml;zel</span><br />
Hukuk</h1>

<h4>Evlilik Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Aile Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Boşanma,&nbsp;</h4>

<h4>Evlat Edinme,&nbsp;</h4>

<h4>Vasiyet,&nbsp;</h4>

<h4>Miras Paylaşımı,&nbsp;</h4>

<h4>Mal Paylaşımı,&nbsp;</h4>

<h4>Evlilik S&ouml;zleşmesi,&nbsp;</h4>

<h4>Bor&ccedil;lar Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>S&ouml;zleşme Feshi,&nbsp;</h4>

<h4>Tazminat Davaları,&nbsp;</h4>

<h4>Ticaret Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>İş ve Sosyal G&uuml;venlik,&nbsp;</h4>

<h4>İcra ve İflas&nbsp;</h4>

<h4>konuları i&ccedil;in MGC&nbsp;Legal&rsquo;e&nbsp;ulaşabilirsiniz&nbsp;</h4>
<h1><span style="color:#f26522">İş</span><br />
Hukuku</h1>

<h4>&Uuml;cretsiz İzin,&nbsp;</h4>

<h4>Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği,&nbsp;</h4>

<h4>Kıdem Tazminatı,&nbsp;</h4>

<h4>İhbar Tazminatı</h4>

<h4>&nbsp;ve benzeri davalar&nbsp;</h4>

<h4>i&ccedil;in MGC Legal&rsquo;e ulaşabilirsiniz</h4>
<h1><span style="color:#f26522">Gayrimenkul ve Emlak</span><br />
Hukuku</h1>

<h4>Tapu&nbsp;S&ouml;zleşmeleri,&nbsp;</h4>

<h4>Kira&nbsp;S&ouml;zleşmeleri,&nbsp;</h4>

<h4>Yabancıların&nbsp;M&uuml;lk Edinmesi,&nbsp;</h4>

<h4>Ticaret&nbsp;Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Şirketler&nbsp;Hukuku&nbsp;</h4>

<h4>ve benzeri konular i&ccedil;in MGC&nbsp;Legal&rsquo;e&nbsp;ulaşabilirsiniz&nbsp;</h4>
<h1><span style="color:#f26522">Bilişim</span><br />
Hukuku</h1>

<h4>KVKK&nbsp;</h4>

<h4>(Kişisel Verileri Koruma Kanunu),&nbsp;</h4>

<h4>Bilgi Teknolojileri ve İnternet Kanunu,&nbsp;</h4>

<h4>&Ouml;zel Hayatın&nbsp;Korunması,&nbsp;</h4>

<h4>Telif Hakları,&nbsp;</h4>

<h4>Siber Zorbalık&nbsp;</h4>

<h4>&nbsp;ve benzeri konular i&ccedil;in MGC&nbsp;Legal&rsquo;e&nbsp;ulaşabilirsiniz&nbsp;</h4>
<h1><span style="color:#f26522">Kamu</span><br />
Hukuku</h1>

<h4>Ceza Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Ağır&nbsp;Ceza,&nbsp;</h4>

<h4>Vergi Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Vergi&nbsp;Usul&nbsp;Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Vergi Ceza Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Vergi İcra Hukuku,&nbsp;</h4>

<h4>Vergi&nbsp;Hukuku Cezaları,&nbsp;</h4>

<h4>Gelir&nbsp;Vergisi,&nbsp;</h4>

<h4>Gecikme&nbsp;Faizi,&nbsp;</h4>

<h4>Uzlaşma,&nbsp;</h4>

<h4>Zaman&nbsp;Aşımı&nbsp;</h4>

<h4>konuları&nbsp;i&ccedil;in MGC&nbsp;Legal&rsquo;e&nbsp;ulaşabilirsiniz&nbsp;</h4>